Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze na Informuji.cz
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, založené roku 1885, sídlí v novorenesanční budově postavené v letech 1897–1901 podle návrhu architekta Josefa Schulze. Jeho bohaté sbírky zahrnují umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do současnosti, především evropského původu se zaměřením na české země. Inspirativní prostředí stálé expozice nazvané Příběhy materiálů seznamuje s vývojem užitého umění: skla a keramiky, užité grafiky a fotografie, prací z kovů, dřeva a jiných materiálů, šperků, hodin a hodinek, textilu, módy, hraček či nábytku. Nedílnou součástí UPM je i největší česká odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory. Knihovna poskytuje prezenční výpůjční služby, kopírování, přístup do databází a vyhledávání v oborové bráně Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz. Svoje sbírky muzeum prezentuje v pobočkách na zámku v Kamenici nad Lipou a v Muzeu textilu v České Skalici. UPM spravuje také komorní galerii Josefa Sudka na Úvoze poblíž Pražského hradu. Soubory exponátů ze sbírek UPM jsou začleněny do několika pražských expozic Národní galerie v Praze. Na zámku v Klášterci nad Ohří je stálá expozice českého porcelánu, další ukázky uměleckého řemesla jsou představeny v expozici na zámku Nové Hrady u Litomyšle. Přehled aktuálních výstav, komplexní informace o muzeu, všech jeho expozicích a pobočkách naleznete na www.upm.cz.

úterý 10.00 –19.00 hodin středa až neděle 10.00 –18.00 hodin

Tel: 251 093 111  Web: http://www.upm.cz/  Mail: info@upm.cz

Kulturní akce v okolí

    >> Další akce (Hlavní město Praha) - Hledejte akce v Praze i na Informuji.cz

    Související objekty poblíž