Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Již v prvních letech své existence se podařilo shromáždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů z vyspělých evropských zemí a zčásti také z Předního a Dálného východu. S ohledem na místní tradice severních Čech však největší pozornost patřila sklu a textilu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných starožitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly natolik rychle, že si ještě v závěru 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu. Ta byla postavena v letech 1897-1898 podle návrhu prof. Ohmanna z Prahy v romanticko-historizujícím stylu. Po stavební stránce propojuje typy sakrální a palácové architektury. Monumentální komplex doplňují replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce 18. století. Dalšího významného rozšíření se sbírky dočkaly v roce 1904, kdy muzeum získalo okolo 2 500 uměleckých děl z pozůstalosti čestného kurátora a štědrého mecenáše barona Heinricha Liebiega, významného libereckého průmyslníka. Od vzniku samostatného státu v roce 1918 až do II. světové války mělo muzeum stejný charakter. Po II. světové válce byly v rámci reorganizace k muzeu přičleněny regionální sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci. Běžné vstupné pro dospělé je 40,- Kč, studenti, žáci a důchodci platí snížené ve výši 20,- Kč. Pro rodiny s dětmi je možno využít speciální rodinnou vstupenku v ceně 100,- Kč, která platí pro dva rodiče a dvě děti. Děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP, ZTPP vstupné neplatí (z roku 2007).

Muzeum je pro návštěvníky otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, prodej vstupenek končí půl hodiny před uzavřením muzea. Knihovna je pro prezenční studium otevřena od úterý do čtvrtka od 13:00 do 16:00 hodin, případně lze dohodnout i jiný termín.

Tel: +420 485 246 111  Web: http://www.muzeumlb.cz/  Mail:

Kulturní akce v okolí

    Související objekty poblíž