Relaks - studentský klub

CÍL KLUBU Cílem klubu RelaKs je vytváření alternativního prostoru pro mladé lidi v nekuřáckém prostředí bez přístupu k alkoholu a psychotropním látkám formou nabídky volnočasových aktivit a aktivním zapojením mladých lidí do činnosti klubu se zaměřením na jejich seberealizaci a s možností navázání nových přátelských vztahů. Chráněný prostor Mladí lidé mohou při splnění pravidel strávit v klubu aktivně nebo pasivně svůj volný čas. Pravidla zaručují ochranu zejména před násilím a návykovými látkami. Na dodržování pravidel dohlíží sociální pracovník, vedoucí klubu, příp. dobrovolníci. Pro vstup do zařízení a užívání služeb neexistuje omezení podle etnického nebo sociálního původu, názoru a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu ani životního stylu. Naší cílovou skupinou jsou osoby ve formativním věku (děti a mládež od 15 do 26 let). Aktivity Klub mladým lidem nabízí prostor pro povídání, poslech hudby, hraní různých her (společenské hry, elektronické šipky, stolní fotbal), výtvarné činnosti. Dále mají přístup k počítači a k internetu. Je možné využívat hlavní klubovou místnost, dále také menší klubovou místnost, výtvarnou dílnu a hernu. Kromě stálé nabídky nabízí klub i pravidelnou a nepravidelnou nabídku klubové akce. Jsou to akce vycházející ze zájmu mladých, ale i vycházející z našeho poslání (preventivní a vzdělávací programy např. filmový klub "Jeden svět" s filmy z videotéky o. p. s. Člověk v tísni.) Dále v rámci klubu vznikají dobrovolnické projekty (např. pro děti ze zvláštní škol či dětských domovů, nebo pro mentálně postižené). V rámci česko-polsko-německé sítě klubů klub-net se aktivní klienti mohou účastnit českých i mezinárodních setkání a seminářů nebo připravovat a realizovat mezinárodní projekty.

Pouze ve dnech kdy je akce!!

Tel: 731382166  Web: www.klub-net.org/body.php?lang=cz&sec=clubs&id=23  Mail: klubrelaks@seznam.cz

Kulturní akce v okolí

    Související objekty poblíž