Centrum Franze Kafky

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Společnost Franze Kafky má nyní kolem 1000 členů z celkem 23 států světa. Své aktivity uskutečňuje Společnost prostřednictvím Centra Franze Kafky, patří k nim pořádání literárních večerů, besed, odborných přednášek a seminářů.

Půjčovní hodiny knihovny Centra Franze Kafky jsou ve středu od 11.00 do 17.00. (Po telefonickém objednání též v jiné dny a hodiny.)

Tel: 224 227 452  Web: http://www.franzkafka-soc.cz  Mail: mail@franzkafka-soc.cz

Kulturní akce v okolí

    >> Další akce (Hlavní město Praha) - Hledejte akce v Praze i na Informuji.cz

    Související objekty poblíž