Barokní knihovní sál Collegium Marianum

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola navazuje na ideje historických vzdělávacích institucí na Starém Městě pražském, a to latinskou Týnskou školu a Rečkovu univerzitní kolej „Collegium sanctissimae Mariae“, jednu z nejslavnějších studentských staroměstských kolejí. Posláním Týnské školy, založené ve 13. století, bylo vychovávat vzdělané měšťany a budoucí studenty Univerzity Karlovy. Rečkova kolej byla založena roku 1438 měšťanem Janem Rečkem z Ledče k povznesení duchovní a vzdělanostní úrovně pražské Univerzity. Kolej měla rozsáhlou knihovnu a proslula divadelními produkcemi. Od roku 1990 instituce působí v bývalém klášteře servitů na Starém Městě pražském jako kulturní a vzdělávací centrum historických umění, které plní významnou úlohu v pražském kulturním životě.

Tel: 224 229 462  Web: www.collegiummarianum.cz  Mail: info@collegiummarianum.cz

Kulturní akce v okolí

    >> Další akce (Hlavní město Praha) - Hledejte akce v Praze i na Informuji.cz

    Související objekty poblíž